Inkopen voor de publieke sector

Meer dan 73 miljard euro per jaar. Zoveel inkoopkracht wordt jaarlijks aan (overheids)opdrachten besteed - en dit bedrag stijgt continu. Professioneel opdrachtgeverschap is dus essentieel.

De ontwikkeling van de publieke inkoper komt steeds meer centraal te staan. Succesvolle inkopers onderscheiden zich steeds meer door hun communicatieve vaardigheden, sociale competenties en kennis van tools zoals Maatschappelijk Verantwoord Inkopen, Contractmanagement, MSU+ en Best Value Procurement.

Bekijk het trainingsaanbod Inkopen en aanbesteden

De inkoopfunctie bij de overheid hierbij ondersteunen en verder helpen is onze ambitie. Dat doen we door inkopers en aanbesteders in de (semi) publieke sector kennis en ervaring met elkaar te laten delen.
Zoals tijdens het jaarlijkse NEVI PIANOo-congres waar ruim 500 overheids-   inkopers bijeen komen, maar ook op kleinere schaal organiseren we actuele themabijeenkomsten. Daarnaast bieden we activiteiten en producten waarmee inkopers en aanbesteders hun deskundigheid kunnen vergroten.

NEVI Publiek dringt er bij de politieke partijen en in de media op aan de inkoopfunctie van de overheid serieus te nemen. Onze stelling: de overheid laat met een jaarlijks inkoopvolume van meer dan 73 miljard euro veel besparingen liggen. Met professionele inkoop kan de overheid besparen – met behoud en zelfs uitbreiding van maatschappelijke waarden als duurzaamheid, innovatie en een betere marktwerking.

In onze kennisbank vindt u white papers, artikelen, onderzoeken en praktische tools, checklists en stappenplannen waarmee u direct aan de slag kunt.

Whitepapers

Overheidsinkoop behelst veel uiteenlopende thema's en kent een eigen dynamiek. Ter ondersteuning hebben we diverse white papers geschreven, onder meer over Functioneel specificeren, Contractmanagement, Zeven valkuilen van publieke inkoop en Best Value. Onze white papers zijn gratis op te vragen.

Bekijk ons aanbod white papers

Opleidingen

Trainingen

Aanbesteden van ICT

U weet wat aanbesteden is en kent de regelgeving. Juist bij IT-aanbestedingen zult u naast rechtmatigheid ook moeten letten op doelmatigheid en zinvolle en werkbare gunningscriteria.

Aanbestedingswet - Basis

Succesvol aanbesteden met de gewijzigde Aanbestedingswet die geldt vanaf 1 juli 2016. 

Aanbestedingswet - Gevorderd

Correct aanbesteden én rekening houden met interne opdrachtgevers. De grenzen van het nieuwe aanbesteden ontdekken én een optimaal inkoopresultaat behalen.

Basisaspecten van inkoop

Wilt u beschikken over de basiskennis en -vaardigheden die nodig zijn om een inkoopproces zelfstandig en professioneel te verzorgen? Volg dan deze training.

NIEUW

Best Value & het juridisch kader

Het toepassen van BVP en daarbij de principes van het aanbestedingsrecht intact houden.

Best Value Procurement - B certificering (publiek)

De filosofie en methodiek van Best Value staan centraal in deze training, met speciale aandacht voor de wijze waarop de Best Value aanpak past binnen het (Europees) aanbestedingsrecht.

Contractmanagement Sociaal Domein voor gemeente

In het afgelopen jaar hebben bijna alle gemeenten contracten met zorgaanbieders afgesloten. Nu is het tijd grip op deze contracten te krijgen.

Funtioneel specificeren bij aanbesteden

Door functioneel specificeren vindt u meer leveranciers en loopt u minder risico om alternatieven te missen. Maar hoe past u functioneel specificeren precies toe binnen de publieke sector? 

Inkopen in het Sociaal Domein voor gemeenten

Een compleet strategisch 'hands on' programma om de vertaalslag te maken van strategische (zorg-) doelstellingen naar een inkoopoplossing op maat.

NIEUW

ISO 20400 Sustainable Procurement

Deze exclusieve training biedt u de mogelijkheid als 1e in de wereld optimaal voorbereid te zijn op deze internationale richtlijn. 

Certificaat

Leergang Inkopen GWW

Aan de slag met de branchespecifieke facetten bij de inkoop van grond-, weg- en waterbouwprojecten.

Masterclass EMVI

EMVI is de enige acceptabele gunningsmethode. In deze masterclass komen alle aspecten daarvan aan bod.

Meervoudig- en Enkelvoudig onderhands aanbesteden

Conform de Aanbestedingswet Meervoudig- en Enkelvoudig onderhands aanbesteden. Dat is de uitdaging!

MSU+ 2.0

Aan de hand van de processen uit het MSU+ model kunt u de volwassenheid, "purchasing excellence", van de inkoopfunctie van een organisatie(-onderdeel) vaststellen.

MSU+ 2.0 update sessie voor huidige auditeurs

Bent u een gecertificeerde MSU+ auditeur? Na deze updatesessie kunt u met de opgedane kennis aan de slag en wordt u officieel gecertificeerd als MSU+ 2.0 auditeur.

MVI - publieke sector

Bewust en gericht maatschappelijk verantwoord (oftewel duurzaam) inkopen in de publieke sector.

Toepassen van de proportionaliteitsgids

Met de Gids Proportionaliteit krijgen de inschrijvers een betere toegang tot aanbestedingen. Maar hoe doet u dat precies?

Hulp nodig bij het maken

van de juiste keuze?

Wij helpen u graag.

 

U kunt altijd bellen met: 088 33 00 700
of stuur ons een mail: info@nevi.nl

Altijd in de buurt

De opleidingen en trainingen van NEVI vinden plaats op verschillende locaties door heel Nederland.