NEVI Publiek


NEVI Publiek brengt inkopers en aanbesteders in de (semi) publieke sector bij elkaar om kennis uit te wisselen en ervaringen te delen. Het doel van de sectie is inkoop bij de overheid te professionaliseren door de kundigheid van inkopers en aanbesteders te vergroten.


 


NEVI Publiek verzorgt diverse activiteiten en producten voor inkopers en aanbesteders bij (semi) publieke instellingen. Meer informatie vindt u in onze folder.


 


 


 


 


 


 


 


Hoofddoelen NEVI Publiek


1. Duidelijk aanwezig en beïnvloeder politiek met betrekking tot Aanbestedingswet

2. Duidelijk aanwezig en beïnvloeder NL politiek met betrekking tot voorstellen nieuwe EU richtlijnen

3. Inbedding 8 inkoopfora in NEVI Publiek structuur

4. Mogelijkheden internationale samenwerking met CIPS (publiek) en NIGP verkend


 


Vertegenwoordiging en profilering. NEVI Publiek maakt zich hard voor professioneel inkopen en aanbesteden bij de overheid. Daarom is bijvoorbeeld de Denktank Aanbestedingswet opgericht, die de inhoudelijke kant van de aanbestedingswet gebruikt voor lobby bij kamerleden en ambtenaren. Doel is het verankeren van professioneel opdrachtgeverschap bij de overheid, waarbij de kundigheid van inkopers en aanbesteders centraal staat.


 


Congressen en bijeenkomsten. In samenwerking met Expertisecentrum Aanbesteden PIANOo organiseert NEVI Publiek het grote jaarcongres voor inkopers in de publieke sector. Ook worden dit jaar door het hele land bijeenkomsten over de nieuwe Aanbestedingswet georganiseerd. Naast inhoudelijk deskundige sprekers komen praktijkcases aan bod en is er volop ruimte om te netwerken en ervaringen uit te wisselen. Deze bijeenkomsten zijn gratis voor leden van NEVI. Kijk voor een actueel overzicht in Agenda.


 


NEVI Inkoopfora


Binnen NEVI Publiek zijn voor ruim 10 verschillende publieke (sub)sectoren zogenaamde Inkoopfora actief. Het Inkoopforum is actief ter bevordering van het inkoopvak met speciale aandacht voor de praktijk in betreffende subsector. NEVI Inkoopfora richten hun activiteiten op Inkopers, op Subsector-organisaties en op NEVI zelf. NEVI Publiek ondersteunt Inkoopfora bij interne activiteiten, als spreekbuis in het Algemeen Bestuur van NEVI, als vertegenwoordiger naar derden (vergroten kracht en impact; garanderen onafhankelijkheid) en middels lobbywerk / deuren openen.


Binnen NEVI Publiek zijn de volgende inkoopfora actief: NEVI Inkoopfora

Contact

Hogescholen   Inkoop Platform (HIP)

Hub   Keulen, secretaris via h.keulen@fontys.nl

Inkoop   Platform Provincies (IPP)

Rob   Besseling, secretaris via rgc.besseling@pzh.nl

NEVI Inkoopforum   Sociale Werkvoorziening

Eric   van Rixel, via Eric.Rixel@Paswerk.nl

NEVI Inkoopforum   Gemeenten

 

 


 


Publicaties. Vanuit werkgroepen, fora en bijeenkomsten komt regelmatig materiaal beschikbaar dat verwerkt wordt tot interessante publicaties, zoals de publicatie ’Inkoopvoorwaarden en Aansprakelijkheid’. Lees meer.


 


Partnerovereenkomst Publiek. NEVI biedt organisaties de mogelijkheid een partnerschap aan te gaan. Als  publieke organisatie heeft u nog extra voordelen door de samenwerking met Pels Rijcken & Drooglever Fortuijn. Deze Partnerovereenkomst Publiek is vanaf nu voor slechts € 995 (excl. BTW; per jaar) af te sluiten. Meer weten over de voordelen? www.nevi.nl/artikelen/partners


 


Trainingen en opleidingen

Kijk voor een actueel overzicht van onze trainingen en opleidingen op: www.nevi.nl/opleidingen-trainingen.


 


Actieve Linkedin groep. De Linkedin groep van NEVI Publiek is dé online locatie om direct in contact te komen met collega-inkopers, informatie te delen, vragen te stellen, elkaar met stellingen te prikkelen en op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen.


 


Bestuur:


ManagementScope.nl spreekt met enkele directors van grote Nederlandse ondernemingen over het adopteren van een circulaire economie in de bedrijfsstrategie.

11:58 am
0 reacties
Wiebeke Sittrop

Transparantie is één van de doelstellingen van de huidige aanbestedingsregelgeving. De regels moeten leiden tot een betere aanbesteding doordat het proces inzichtelijker wordt. Maar transparantie is ook om andere redenen zeer waardevol, met name als manier om het risico te verminderen.

11:53 am
0 reacties
Wiebeke Sittrop

Zo'n 20 miljoen euro per jaar besteedt de landelijke overheid aan bedrijfskleding, van militaire uniformen tot boswachterpakken. De verantwoordelijke categorie manager wil deze inkoop duurzaam hebben. Dat betekent eerlijk en schoon geproduceerd, maar ook: geen verspilling.

 

12:30 pm
0 reacties
Wiebeke Sittrop

Weinig gemeenten zijn tevreden over de prestaties van hun softwareleveranciers, volgens ANP. Veel gemeenten vinden dat de twee ICT-bedrijven die de markt beheersen, Centric en PinkRoccade, hun macht gebruiken om hoge prijzen te vragen.

8:38 am
0 reacties
Redactie Deal!

Op woensdag 16 september 2015 werd het Inkoop Platform Groningen (IPG) congres georganiseerd in Martiniplaza, Groningen. Doel van deze dag was inkopers en ondernemers uit de regio met elkaar in contact te brengen.

9:56 am
0 reacties
Esther Zeemeijer

Om de kracht van de samenleving te benutten bij aanbestedingen, is er nu een (juridische) handreiking van BZK en RVO.nl!

 

10:46 am
0 reacties
Ton van Geijlswijk

Op donderdag 5 november organiseert Yacht in samenwerking met NEVI een Food for Thought bijeenkomst met als thema "Aanbesteden: de regels voorbij". 

 

9:26 am
0 reacties
Erik van Assen

Acht tips integer handelen voor publieke inkopers. Voor inkopers in de publieke sector is ethisch en integer handelen een heet hangijzer. De theorie is duidelijk, maar de praktijk blijkt vaak lastig. Bovendien kunnen belangen van bijvoorbeeld opdrachtgevers en gebruikers sterk uiteen lopen.

8:46 am
0 reacties
Marcel Bon

Op 1 juni j.l. heeft de provincie Zuid-Holland i.s.m. Biobased Delta Zuid-Holland en Centre of Expertise Biobased Economy een bijeenkomst georganiseerd over een Biobased economy en Biobased inkopen.

9:43 am
0 reacties
Erik van Assen

Innovatief inkopen ontwikkelt zich langzaam maar zeker in de publieke sector. Door buiten de kaders te denken van het traditionele inkopen behalen inkopers verassend goede resultaten. Er is echter onduidelijkheid over het onderwerp: wat verstaan inkopers precies onder innovatief inkopen?

12:03 pm
0 reacties
Marcel Bon

De treinen die Siemens wilde bouwen voor de hogesnelheidslijn HSL-Zuid hadden nooit op tijd klaar kunnen zijn. Daarvoor was de productie van de trein te ingewikkeld.

 

11:00 am
0 reacties
Redactie Deal!

Het Ministerie van Economische Zaken is gestart met de consultatie over het Conceptwetsvoorstel tot wijziging van de Aanbestedingswet 2012 in verband met de nieuwe Europese aanbestedingsrichtlijnen.

1:57 pm
0 reacties
Bastiaan van Driel

Op 22 april is er weer een informatieavond in Zoetermeer. Deze avond nemen wij het ontwikkelingsportfolio van NEVI uitgebreid met u door, waardoor u een goede indruk krijgt van de aanpak en opzet van de opleidingsprogramma’s, leergangen en trainingen.


 

9:44 am
0 reacties
Angela Standhart

Felicitaties aan de geslaagden MSU+ Rijksauditoren

 

11:11 am
0 reacties
Marcel Bon

Het economische klimaat in Nederland leidt tot ombuigingen in overheidsbestedingen. In 2015 moet de Rijksoverheid alleen al 6,14 miljard euro bezuinigen. Om deze bezuiniging te halen streeft het kabinet naar een compacte overheid die slim inkoopt.

9:46 am
0 reacties
Wiebeke Sittrop

In september 2015 start onze nieuwe vakopleiding Expert – Publiek NEVI 2. Dé HBO-vakopleiding voor publieke inkopers die verdieping zoeken! De opleiding wordt afgesloten met een erkend NEVI-diploma.


 


1:53 pm
0 reacties
Marcel Bon

Inkoop van leveringen en diensten kent zijn eigen dynamiek binnen de publieke sector. U krijgt te maken met politieke doelen - en met uiteenlopende onderwerpen als integriteit, duurzaam inkopen en uiteraard de Aanbestedingswet.

9:15 am
0 reacties
Marcel Bon

In het afgelopen jaar hebben bijna alle gemeentes contracten met zorgaanbieders afgesloten. Nu is het tijd grip op deze contracten te krijgen. Hoe gaat u uw contracten managen? Wie krijgt hierin welke rol? En welke stappen moet u zetten om hiervoor interne processen op te zetten?

9:06 am
0 reacties
Marcel Bon

Met 135 inkopers, juristen, projectleiders en andere medewerkers die regelmatig betrokken zijn bij inkooptrajecten was de opkomst op 12 februari op het eerste landelijke seminar over het inkoopvak bij veiligheidsregio’s een groot succes.

3:17 pm
0 reacties
Marcel Bon

In Cobouw van 23 januari 2015 geeft de top van Rijkswaterstaat (RWS) aan dat al enkele jaren wordt geprobeerd om vechtcontracten tegen te gaan. In diezelfde Cobouw wordt vermeld dat de gemeente Steenwijkerland de Aanbestedingsaward van MKB-Infra en CROW heeft gewonnen.

12:31 pm
0 reacties
Marcel Bon

Na ruim 200 klachten heeft de vicevoorzitter van de Commissie van Aanbestedingsexperts wel zicht op de knelpunten bij de inkoop door overheden. “De achilleshiel is professionalisering.”
 

9:59 pm
0 reacties
Marcel Bon

Het kabinet gaat de inkoop van ICT ‘verder professionaliseren’. Dat is een van de maatregelen die worden genomen om problemen met ICT-projecten te voorkomen.

 

Investeren in personeel

12:24 pm
0 reacties
Redactie Deal!

Door verwachte groei in vraag zal de schaarste aan inkoopprofessionals met kennis van het sociaal domein, ervaring op het vlak van Europees Aanbesteden en Bestuurlijk Inkopen, verder toenemen.


9:43 am
0 reacties
Wiebeke Sittrop

Door een recent onderzoek van PIANOo en platform WOW (Wegbeheerders Ontmoeten Wegbeheerders en Water ontmoet Water) is de vraag gerezen of de markt behoefte heeft aan één loket voor een integrale, meerdaagse Inkoopopleiding GWW.

8:44 pm
0 reacties
Marcel Bon

Wederom vier MSU+ 2.0 auditoren behalen certificaat!

9:02 am
0 reacties
Angela Standhart

De Tweede Kamer is voor de oprichting van een nieuw bureau dat alle grote automatiseringsprojecten (ict) van de overheid vooraf toetst op haalbaarheid. In elk geval VVD, PvdA en D66 spraken hier woensdag10 december hun steun voor uit tijdens een debat met de commissie-Elias.

 

12:36 pm
0 reacties
Redactie Deal!

In 2005 viel de VNG visie 2015 op Dienstverlening op de mat. Een ambitieus innovatieprogramma. Vandaag blijkt 10 jaar vooruitkijken niet mee te vallen.

 

9:04 am
0 reacties
Marcel Bon

Donderdag 27 november discussieerden inkoopprofessionals uit verschillende sectoren over de koers en aandachtspunten van NEVI Publiek. Moderator Frank Steller wist met een “snelkookpanaanpak” de belangrijkste thema’s te achterhalen, te ranken en van acties te voorzien.

4:53 pm
0 reacties
Marcel Bon

Heb jij een passie voor inkoop en het organiseren van evenementen? Wil jij een bijdrage leveren aan een verdere ontwikkeling van het inkoopvak? Het kringbestuur van NEVI Kring Zuidwest is op zoek naar een nieuw collega bestuurslid!

 

11:10 am
0 reacties
Erik van Assen

Het Ministerie van Economische Zaken (EZ) heeft opdracht gegeven om de Aanbestedingswet 2012 (die in werking is getreden op 1 april 2013) te evalueren.

 

2:32 pm
0 reacties
Angela Standhart

Lokale overheden in Engeland worden aangemoedigd om de manier waarop ze openbare diensten inkopen te verbeteren en ook hun leveranciersmanagement. De Local Government Association (LGA's) heeft hiertoe medio juli National Procurement Strategy (NPS) gelanceerd.

4:30 pm
0 reacties
Wiebeke Sittrop

UK government CPO Bill Crothers has told SM his team has entered a “second phase” of procurement as Whitehall announced savings of £14.3 billion in 2013/14.

 

Crothers said they had moved from a “fairly blunt” approach with suppliers to becoming a “good, responsible customer”.

5:14 pm
0 reacties
Marcel Bon

Harnessing private sector innovation to solve public sector problems is at the heart of public procurement of innovation (PPI). To reduce the existing knowledge gap on PPI, the EU-funded Public Procurement of Innovation Platform project has launched a comprehensive guide.

 

5:03 pm
0 reacties
Marcel Bon

Vrijdag 16 mei kwam de nieuw verkozen Ledenraad voor het eerst bijeen voor kennismaking én de officiële installatie. Tijdens een interactief programma in een informele setting kozen de 35 leden uit hun midden Gert van Beek als voorzitter en Adrienne van Ekering als vice-voorzitter.

1:25 pm
0 reacties
Wiebeke Sittrop

Siep Eilander neemt na ruim 7 jaar afscheid als CPO van de Rijksoverheid en directeur Faciliteiten-, Huisvesting- en Inkoopbeleid van het Rijk. Per 1 juni a.s.

12:20 pm
0 reacties
Angela Standhart

Onlangs heeft Kamerlid Voordewind van de ChristenUnie de toolkit Kinderarbeidvrij Inkopen aangeboden aan Minister Ploumen. Hij deed dat tijdens het overleg in de Kamer over het Nationaal Actieplan bedrijfsleven en mensenrechten.

4:05 pm
0 reacties
Wiebeke Sittrop

Over 3 dagen sluit de digitale stembus voor de NEVI Ledenraadverkiezingen. Leden van NEVI kunnen nog tot zondagavond 6 april een stem uitbrengen en zo meebepalen wie zitting gaat nemen in de nieuw te vormen Ledenraad. 

 

10:28 am
0 reacties
Wiebeke Sittrop

De periode van kandidaatstellen voor de nieuw op te richten Ledenraad is eind februari gesloten, tijd om de balans op te maken. In totaal hebben zich 58 kandidaten aangemeld verdeeld over de vijf kringen.  Alle kringen zijn ruim vertegenwoordidg dus er valt ook echt wat te kiezen!

3:08 pm
0 reacties
Wiebeke Sittrop

De periode van kandidaatstellen voor de nieuw op te richten Ledenraad is eind februari gesloten, tijd om de balans op te maken. In totaal hebben zich 58 kandidaten aangemeld verdeeld over de vijf kringen.  Alle kringen zijn ruim vertegenwoordidg dus er valt ook echt wat te kiezen!

3:08 pm
0 reacties
Wiebeke Sittrop

Per 1 april 2013 is de nieuwe aanbestedingswet (AW2012) in werking getreden. Daarmee is er veel veranderd rondom inkopen en aanbesteden in de publieke sector. Zo moeten aanbestedende diensten hun keuzes voor procedures en leveranciers voortaan beter te motiveren.

10:03 am
0 reacties
Marcel Bon

Fredo Schotanus, oud-NEVI promovendus en momenteel universitair docent aan de Universiteit Twente heeft samen met drie mede-auteurs de Louis Brownlow Award 2013 gewonnen.

1:30 pm
0 reacties
Wiebeke Sittrop

Benieuwd hoe u op een duurzame manier een plein kunt (laten) aanleggen?

9:25 am
0 reacties
Marcel Bon

Tijdens een diploma-uitreiking op 5 november in het stadhuis van de gemeente Amsterdam zijn de eerste officiële diploma’s “Professional NEVI 1-Publiek” uitgereikt door Siep Eilander (CPO Rijksoverheid) en Hugo de Brouwer (voorzitter NEVI Examens).

 

1:34 pm
0 reacties
Wiebeke Sittrop
Op 5 juni 2014 organiseren NEVI en PIANOo het 2e NEVI-PIANOo congres in Apeldoorn. Reserveer deze dag alvast voor hèt inkoopevenement voor en door inkopers en aanbesteders in de publieke sector!
 
9:04 pm
0 reacties
Marcel Bon

Met een Europese economie die nog steeds voor grote uitdagingen staat, is het nodig om innovatieve en duurzame oplossingen te stimuleren. ICLEI, PIANOo, REC en IWT hebben daarom het Procurement of Innovation Platform gelanceerd.

8:56 pm
0 reacties
Marcel Bon

De strakke regels die gelden voor aanbestedingen worden aanzienlijk versoepeld met de meest recente voorstellen voor een nieuwe Europese aanbestedingsrichtlijn, waarbij bijv.

11:51 am
0 reacties
Marcel Bon

Op 7 november 2013 is de 2e editie van de Dag van het Elektronisch Aanbesteden in Houten. Bedoeld voor inkopers die op de hoogte willen blijven en nieuwe kennis willen opdoen over deze snel groeiende manier van inkopen en aanbesteden.

 

1:12 pm
0 reacties
Marcel Bon

De Awards voor Duurzame Architectuur zijn gisteren tijdens het congres Green Buildings Holland 2013 in Amsterdam RAI uitgereikt. De winnaars zijn Gemeentehuis Brummen en Huis de Witte Roos in Delft.

12:51 pm
0 reacties
Marcel Bon

Het uitbesteden van (delen van) inkoop biedt de overheid veel financiële en kwalitatieve voordelen. Het draagt bij aan de doelmatigheid van overheidsuitgaven en daarmee aan de bezuinigingsdoelstellingen.

9:40 am
0 reacties
Marcel Bon

De transitie van nieuwe taken naar gemeenten? "Het is heel spannend, het gaat om veel geld en het voortbestaan van organisaties", stelt Jan Telgen tegen Zorg + Welzijn.

7:39 am
0 reacties
Redactie Deal!

Het Kernteam Inkoopforum Gemeenten is een groep van gemeentelijke inkopers die zich bezighoudt met het vinden van oplossingen voor inkoopgerelateerde vraagstukken die spelen binnen de gemeentelijke markt.

11:37 am
0 reacties
Marcel Bon

Resultaat bereiken met inkoop, wie wil dat nou niet? Toch vinden overheidsinkopers het naleven van regels rond het inkoopproces belangrijker. Dat blijkt uit onderzoek dat NEVI en PIANOo voorafgaand aan hun congres op 6 juni lieten uitvoeren.

11:21 am
0 reacties
Marcel Bon

De gemeente Eindhoven stelde bij  de aanbesteding van telefonie voor het eerst sociale voorwaarden. Met als belangrijkste  resultaat: bewustwording in de organisatie èn bij de leverancier.

11:19 am
0 reacties
Marcel Bon

Resultaat bereiken met inkoop, wie wil dat nou niet? Toch vinden overheidsinkopers het naleven van regels rond het inkoopproces belangrijker. Dat blijkt uit onderzoek dat NEVI en PIANOo voorafgaand aan hun congres lieten uitvoeren.

4:51 pm
0 reacties
Marcel Bon

Als blijkt dat de NS de regels voor de aanbesteding van de Fyra tussentijds heeft aangepast, dan heeft het spoorbedrijf een groot juridisch probleem. Dat zegt Jan Telgen, hoogleraar Inkoopmanagement aan de Universiteit Twente.

10:24 am
0 reacties
Redactie Deal!

De Universiteiten van Utrecht en Twente starten op 21 mei een wetenschappelijke samenwerking op het gebied van inkopen en aanbesteden. Zij bundelen hun onderzoek in het zogenoemde Public Procurement Research Centre (PPRC). Daarin wordt samengewerkt tussen juristen en economen.

4:09 pm
0 reacties
Redactie Deal!

Fontys, Hanze en Haagse Hogeschool begonnen in 2010 met het Hogescholen Inkoop Platform (HIP).  Sinds vorige maand nemen 20 hogescholen deel aan het HIP en vertegenwoordigen ze meer dan 90% van het HBO in Nederland.

5:50 pm
0 reacties
Marcel Bon

Vanwege het hanteren van de laagste prijs als gunningcriterium in de aanbesteding verwijdering van graffiti, ontving de gemeente Zoetermeer van de commissie Code Verantwoordelijk Marktgedrag een gele kaart.

9:02 am
0 reacties
Marcel Bon
Op 6 juni a.s. organiseren PIANOo en NEVI het NEVI-PIANOo-congres 2013 'Resultaat voorop!'. Een dag die draait om het 'wat en hoe' van (beleids)resultaten behalen met inkoop.
2:01 pm
0 reacties
Marcel Bon

De Nieuwe Aanbestedingswet is gisteren ingegaan en dat was voor de gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte hét moment de Aanleg van kunstgrasvelden aan te kondigen. Als dat maar geen grap is!

 

1:42 pm
0 reacties
Marcel Bon

De MBO Raad is in 2012 de projectgroep ‘duurSAMEN’ gestart met als doel MBO-organisaties en specifiek haar inkopers daadwerkelijk aan de slag te laten gaan met duurzaam inkopen.

 

2:14 pm
0 reacties
Marcel Bon

Er is tien jaar over gegaan, maar vanaf 1 juli zal België eindelijk overheidsopdrachten gunnen volgens de Europese richtlijn van 2004. Niets te vroeg, want intussen werkt Europa al aan een nieuwe richtlijn voor aanbestedingen.

4:02 pm
0 reacties
Ton van Geijlswijk

Mijn naam is Erik van Meurs. Ik ben een vierdejaars student aan de academie voor Facility Management aan de Haagse Hogeschool. Voor het behalen van mijn specialisatie in Inkoop voer ik, onder begeleiding van mijn bedrijfsmentor Wim Nieland (Aeves), een afstudeeronderzoek uit.

1:42 pm
0 reacties
Marcel Bon

Gelijktijdig met de inwerkingtreding van de Aanbestedingswet op 1 april 2013 zal de Commissie van Aanbestedingsexperts van start gaan.

1:03 pm
0 reacties
Marcel Bon

Op 6 juni organiseren NEVI en PIANOo het eerste NEVI-PIANOo congres voor inkopers en aanbesteders bij de overheid. “Resultaten behalen met inkoop” staat centraal tijdens dit dagvullende congres in congrescentrum 1931 in ’s-Hertogenbosch. De voorbereidingen voor het congres zijn in volle gang.

12:47 pm
0 reacties
Marcel Bon

De Aanbestedingswet 2012 treedt in werking op 1 april 2013. In het Aanbestedingsbesluit kunt u de bijbehorende onderwerpen nalezen.

12:55 pm
0 reacties
Marcel Bon

De gemeente Amsterdam gaat slimmer aanbesteden. Hierdoor moet de kans op vertragingen en financiële overschrijdingen kleiner worden.

5:05 pm
0 reacties
Marcel Bon

Supply Chain Management (SCM) wordt nog maar mondjesmaat toegepast. Daardoor missen we kansen. Maar het gebrek aan goede SCM kan organisaties ook duur komen te staan. De recente problemen bij de hogesnelheidslijn Fyra en die bij de Boeing Dreamliner tonen dat ten overvloede nogmaals aan.

9:01 am
0 reacties
Marcel Bon

 

EU procurement rules have been used as a "scapegoat"for very poor practice" and should not inhibit good performance, a committee of MPs has been told.

2:35 pm
0 reacties
Marcel Bon

Zo'n 60% van de inkopers en aanbesteders bereidt zich al voor op de nieuwe Aanbestedingswet. De gewijzigde motiveringsplicht ervaren zij als meest ingrijpend voor hun organisatie. Dat blijkt uit de evaluaties van de eerste regionale bijeenkomsten Aanbestedingswet van NEVI en PIANOo.

9:28 pm
0 reacties
Erik van Assen

De nieuwe aanbestedingswet gaat niet eerder in dan 1 april nu de Raad van State nog niet heeft gereageerd op Aanbestedingsbesluit!

 

8:22 pm
1 reactie
Marcel Bon

Dinsdag 23 oktober was het zover, ook de senaat boog zich over de Aanbestedingswet. Aan bod kwam natuurlijk waarom de Aanbestedingswet nu in moet gaan als kort daarna nieuwe Europese Richtlijnen geïmplementeerd moeten worden?

10:37 am
0 reacties
Marcel Bon

Donderdag 11 oktober  is in de Tweede Kamer het Aanbestedingsbesluit besproken, waarmee de Gids Proportionaliteit en de ARW tot “wet” worden verheven.

6:00 pm
0 reacties
Ton van Geijlswijk

De Tweede Kamer kan op hoofdlijnen instemmen met de manier waarop minister Verhagen van EL&I aanvullende regels voor aanbestedingen heeft uitgewerkt in een algemene maatregel van bestuur. Dat blijkt uit de schriftelijke behandeling van het ontwerp-Aanbestedingsbesluit.

1:10 pm
0 reacties
Marcel Bon

De Eerste Kamer heeft de behandeling van de Aanbestedingswet verplaatst naar 23 oktober. Met deze vertraging wordt het een dubbeltje op zijn kant of de wet nog wel op 1 januari in kan gaan.

12:04 pm
0 reacties
Marcel Bon

Afgelopen jaar hebben Jan Telgen en Ton van Geijlswijk, voorzitter en secretaris van het bestuur van NEVI Publiek, met bijna alle inkoopfora binnen de verschillende (sub)sectoren in de publieke sector gesproken. Binnen de fora is een groot enthousiasme voor het “toetreden” als NEVI Inkoopforum.

9:11 pm
0 reacties
Marcel Bon

Op 10-11 september zal de Eerste Kamer de Aanbestedingswet inclusief de Gids Proportionaliteit behandelen. Minister Verhagen (EL&I) wist begin juli de vrede omtrent de Gids Proportionaliteit te herstellen.

8:55 pm
0 reacties
Marcel Bon

De overheid moet veel meer werk maken van duurzaam inkopen. Het huidige beleid voor duurzaam inkopen ontbeert visie, en de aansturing is te versnipperd. Overheden laten daarmee veel kansen liggen om op hun inkoopkosten te besparen en om innovaties te bevorderen.

8:25 am
0 reacties
Marcel Bon

Overheden zetten nog weinig tastbare stappen op het gebied van duurzaam inkopen, zo stellen NEVI, MVO Nederland, De Groene Zaak, MKB-Nederland en VNO-NCW.

8:15 am
0 reacties
Marcel Bon

Zoals u in een aantal publicaties afgelopen week hebt kunnen lezen, heeft de schrijfgroep van de Gids Proportionaliteit, die n.a.v. het amendement Schouten/Ziengs deel gaat uitmaken van de nieuwe Aanbestedingswet, op 27 juni j.l.

2:01 pm
0 reacties
Mark Gruntjes

NEVI, VNG, VNO-NCW en MKB-Nederland gaan op zeer korte termijn samen met minister Verhagen aan de slag om de aanbestedingswet vlot te trekken. De uitwerking van de gids proportionaliteit heeft geleid tot discussie.

10:11 am
0 reacties
Marcel Bon

De Duitse branchevereniging BITKOM biedt een nieuwe portal aan voor ICT-aanbestedingen.  De portal, ITK Beschaffung, kwam tot stand in samenwerking met verschillende Duitse overheden. Veel overheden vinden het inkopen van ICT-producten namelijk ingewikkeld.

2:12 pm
0 reacties
Erik van Assen

Aanbestedende diensten kunnen straks eisen dat een bepaald percentage langdurig werklozen of arbeidsgehandicapten bij de uitvoering van een opdracht aan de slag komt.

1:02 pm
0 reacties
Wiebeke Sittrop

Gisteravond vond op het kantoor van NEVI & Purspective in Zoetermeer, de 1e informatieavond voor geïnteresseerden en huidige cursisten plaats over het nieuwe NEVI ontwikkelingsportfolio.

9:05 am
0 reacties
Angela Standhart

De gemeente Amersfoort is in maart 2011 gestart met sociaal inkopen. De gemeente spreekt bij aanbestedingen met de bedrijven af een bijdrage te leveren aan werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

1:20 pm
0 reacties
Wiebeke Sittrop

De Eerste Kamer is overwegend positief gestemd over de nieuwe Aanbestedingswet, blijkt uit de schriftelijke behandeling van het voorstel. Op 8 mei besluit de senaat of de plannen controversieel worden verklaard of niet.

8:48 am
0 reacties
Wiebeke Sittrop

De Tweede Kamer heeft het kabinet gevraagd om bij publieke inkoop- en aanbestedingstrajecten meer ruimte te bieden aan duurzame koplopers.

9:53 am
0 reacties
Marcel Bon

De eigenaar van Aanbestedingskalender.nl en drie aanbestedingsbureaus hebben in Brussel een klacht ingediend over TenderNed.nl, de nieuwe aanbestedingswebsite van het ministerie van Economische Zaken. Met belastinggeld een concurrent in de markt zetten is niet eerlijk, menen de klagers.

10:12 am
0 reacties
Marcel Bon

Het busvervoer in de regio Rotterdam blijft de komende zeven jaar in handen van de RET, meldt het bedrijf in een persbericht. De stadsregio Rotterdam maakte vandaag bekend dat de RET het beste voorstel indiende en daarmee de busconcessie gewonnen heeft.

2:01 pm
0 reacties
Redactie Deal!

De nieuwe Aanbestedingswet is juridisch geen sterk nummer. Extra lasten voor overheden en een stroom aan rechtszaken liggen op de loer. Dat zegt Stan Lyczak, VVD- wethouder in Alphen aan den Rijn en bestuurder bij inkopersorganisatie NEVI in SC Magazine.

3:10 pm
0 reacties
Marcel Bon

Vandaag en morgen wordt de Aanbestedingswet in de Tweede Kamer besproken. In de eerste termijn kwamen vandaag de politieke partijen aan het woord waarbij met name de positie van het MKB een groot aandachtspunt was.

4:12 pm
0 reacties
Marcel Bon

Het kabinetsvoorstel voor een nieuwe aanbestedingswet is nu alweer achterhaald in het licht van een nieuw Europees voorstel. De Tweede Kamer kan de behandeling beter opschorten tot de plannen meer op elkaar zijn afgestemd.

3:30 pm
0 reacties
Wiebeke Sittrop

Het NEVI Jaarthema Waardecreatie door Innovatie heeft het afgelopen jaar veel theorie en praktijk opgeleverd. Een compilatie van netwerkevents, theorie van deskundigen en praktijkverhalen van collega-inkoopprofessionals is gebundeld tot een handzame NEVI-publicatie.

 

10:49 am
0 reacties
Wiebeke Sittrop

NEVI hoogleraar Finn Wynstra vandaag in debat bij Premtime op radio 1 met Europarlementarier over Aanbestedingswet.

5:22 pm
0 reacties
Wiebeke Sittrop

Tijdens de behandeling van de Aanbestedingswet zouden een aantal interessante amendementen en moties besproken worden.

3:16 pm
0 reacties
Marcel Bon

Marten Kaster (PIANOo), Iman Koster (CROW) en Stan Lyczak (wethouder Alphen aan den Rijn) zijn begin oktober toegetreden tot het bestuur van NEVI Publiek.

12:20 pm
0 reacties
Wiebeke Sittrop

Met ingang van 1 mei jl heeft het Algemeen Bestuur van NEVI Prof. dr. J. (Jan) Telgen (58) benoemd tot voorzitter van de sectie NEVI Publiek en lid van het Algemeen Bestuur van NEVI.

11:00 pm
0 reacties
Redactie Deal!

Aankomende Events

18 feb 2016
Netwerk evenement
Tijd:
13:00 tot 17:00
Locatie: Utrecht
8 mrt 2016
Netwerk evenement
Tijd:
13:00 tot 17:00
Locatie: S-gravenhage
24 mrt 2016
Netwerk evenement
Tijd:
13:00 tot 17:00
Locatie: Eindhoven
8 apr 2016
Training
Tijd:
09:00 tot 17:00
Locatie: Nieuwegein
12 apr 2016
Netwerk evenement
Tijd:
13:00 tot 17:00
Locatie: S-gravenhage
26 apr 2016
Netwerk evenement
Tijd:
13:00 tot 17:00
Locatie: Groningen

Recente Events

No past events